Taha Said DEMİR Ölçme Değerlendirme Uzmanı & Bilgi İşlem Uzmanı
Okulumuzda yapılan deneme sınavlarının basımı ve değerlendirilmesini gerçekleştirir. Teknolojik cihazların bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirir.