Vizyonumuz

Koşulsuz sevgi ile evrensel bilgiye ulaşmak.

Misyonumuz

Atatürk’ün önderliğinde belirlemiş olduğumuz hedeflerimiz doğrultusunda, kendisini geliştiren, sosyal ve kültürel alanlarda da başarılı, ahlaklı ve saygılı bireyler yetiştirmek.

Kendi toplumsal değerlerinin evrensel değerler içindeki önemini görebilen ve bu değerlerin gelişimi konusunda mücadele edebilen bireyler yetiştirmek.

Hedeflerimiz

  • Toplumsal değerleri, evrensel değerleri tamamlayan ve onlara anlam katan değerler olarak algılanmasını ve yaşanmasını sağlamak,
  • Birlikte yaşam için ortak değerler üretmek ve bunlara sahip çıkmak durumunda olduğumuz bilincini kazandıracak okul içi ve dışı etkinlikler gerçekleştirmek,
  • Toplumsal ve evrensel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmanın gereğine dönük bir bilinç oluşturmak,
  • İnsana verdiğimiz değerle çevremize model olma motivasyonunu güçlendirmek.

Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip bireyler yetiştirmek.

  • Sonuçların nedenlerinden bağımsız anlaşılamayacağı ilkesinden hareketle; olayları nedenlerini dikkate alarak analiz etmek ve bunu okul kültürü haline getirmek.
  • Sormayı, sorgulamayı, aramayı temel yöntemler olarak yaygınlaştırmak; aklın işlevinin bu olduğunu kavratacak etkinlikler düzenlemek.
  • Nesnel ölçütlere dayalı ve sonuçtan nedene doğru giden düşünme süreçlerinin izlediği etkinlikler gerçekleştirmek.
  • Aynı konuya ilişkin birbiriyle karşıt yorumları inceleyerek bakış açısının sonucu nasıl etkilediğini ve bakış açılarının bireylerin kendi öz geçmişleriyle ilişkili olduğunu göstermek.
  • Öğrenme ürünlerinin önceden tanımlanmış ve paylaşılmış nesnel ölçütlere göre ve çok yönlü değerlendirildiği bir değerlendirme yaklaşımını yaygınlaştırmak.